Privacy policy

Personvernerklæring for Memo Forlag

Memo Forlag behandler personopplysninger om kunder og brukere av de produktene vi tilbyr. Her beskriver vi hvilke opplysninger vi behandler, hva vi gjør med dem og hvordan vi ivaretar personvernet. Hensikten er at du som er registrert hos oss skal være trygg på at Memo Forlag ivaretar personvernet ditt.

For spørsmål du måtte ha om forlagets behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@memoforlag.no

Vi behandler opplysninger så lenge vi har et kundeforhold til deg, har forpliktelser som følge av inngåtte avtaler eller så lenge det er et lovlig grunnlag for det. Deretter vil dine opplysninger bli slettet eller anonymisert.

Direktekunder

Når du kjøper noe direkte av oss, tar vi vare på opplysningene du oppgir sammen med din kjøpshistorikk.


Vi beholder din kjøpshistorikk, så som navn, adresse (hvis nødvendig), e-post, telefon og kjøpshistorikk i overensstemmelse med bestemmelsene i regnskapsloven og for å kunne oppfylle avtalen om kjøp med deg. Vi har også vurdert at vi har en berettiget interesse i å kunne ta vare på kjøpsinformasjon og -historikken din så lenge du fortsatt er i et kundeforhold til oss. Vi ønsker å være en oppdatert leverandør som yter god service, og gjennom å bevare og gi deg oversikt over kjøpene dine, kan vi tilby relevante tilbud og fordeler til deg som kunde.


Informasjonskapsler og opplysninger vi samler inn

Vi samler inn informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem på våre nettsider. Dette gjør vi for å gi deg tilpasset informasjon om våre produkter og tjenester samt for å kunne løse supporthenvendelser, få innsikt i hvordan vi kan forbedre oss og hvordan vi kan ivareta sikkerheten og forhindre misbruk.


Henvendelser til oss

Dersom du henvender deg til oss angående våre produkter og tjenester via telefon, e-post eller våre nettsider, vi vi ta vare på opplysningene du oppgir om deg selv sammen med informasjon om bakgrunnen for henvendelsen. Dette gjør vi for å kunne følge opp henvendelsen og gi deg tilbakemelding. Etter at saken er vurdert som løst, vil vi slette opplysningene dine senest innen to år, slik at vi eventuelt har mulighet til å følge opp dersom det i løpet av denne perioden kommer nye henvendelser fra deg.


Markedshenvendelser

Dersom du er registrert med personopplysninger hos oss, for eksempel ved at du abonnerer på nyhetsbrev og/eller har bedt om vurderingseksemplar, vil du kunne motta henvendelser fra oss om relevante nyheter, produkter og tjenester, aktuelle arrangementer og brukerundersøkelser.


Memo Forlag har som mål å kun sende ut nyhetsbrev til mottakere som ønsker å motta dette, og som har samtykket til det. Dersom du mottar nyhetsbrev fra oss og ikke lenger ønsker dette, er det en knapp for avmelding i alle nyhetsbrev vi sender ut, slik at du ikke vil motta flere. Så lenge du mottar nyhetsbrev, registrerer vi din kontaktinformasjon og hvilke områder du er interessert i informasjon om.


Memo Forlag kan ha en berettiget interesse i å sende markedshenvendelser til deg dersom du tilhører enkelte kategorier av våre kontakter. Memo Forlag gjør slike henvendelser i form av utsendelse av evaluerings-/vurderingseksemplarer, invitasjoner til arrangementer, informasjon om relevante produkter samt invitasjoner til deltakelse i markedsundersøkelser. Vi har vurdert at kontakter i profesjonelle roller som bibliotekarer, bokhandlere, skole- og barnehageeiere, skoleledere, pensumbesluttere, lærere, studenter og journalister er slike kategorier. Vår vurdering er at den enkelte vil ha nytte av våre henvendelser i utøvelsen av arbeidet sitt, mens personvernulempene er begrensede. Personvernopplysningene som behandles, vil være din kontaktinformasjon, ditt fagfelt/område og hvilken informasjon du har mottatt. Det er alltid mulighet for å be om å bli avmeldt listene for utsendelse, og det er selvsagt alltid frivillig å delta på aktiviteter, arrangementer eller undersøkelser i regi av Memo Forlag.


I forbindelse med forlagets forvaltning av rettigheter, kan personopplysninger blir rapportert/utlevert til tredjeparter, så som Bokbasen og Sentraldistribusjon for distribusjon og salg.


Deling av personopplysninger

Vi deler kun personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle vår del av en avtale med deg som kunde. For eksempel vil vi dele navn og adresse med distribusjonssentral og distributør for at du skal få levert en vare, og når du gjennomfører en betalingstransaksjon, blir du rutet videre til en sikker betalingsløsning som er i kontakt med banken din.


Vi deler også personopplysninger med andre aktører når vi benytter oss av underleverandører for å oppfylle formålet med produktene og tjenestene våre. I slike tilfeller inngår vi databehandleravtaler for å sikre at opplysningene behandles med gjeldende regelverk og våre retningslinjer. Våre underleverandører gis aldri adgang til å foreta behandlinger til andre formål enn vi selv har. Dersom våre underleverandører har virksomhet utenfor EU/EØS-området, vil avtalene være omfattet av EUs gjeldende bestemmelser for utlevering av personopplysninger til tredjeland.


Opplysningenes kvalitet

Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er korrekte og oppdaterte. Memo Forlag kan oppdatere opplysningene ved hjelp av offentlig tilgjengelig registre, for eksempel dersom du har glemt å oppdatere adressen din ved flytting. Skulle opplysningene om deg være feilaktige, irrelevante eller ufullstendige, kan du kontakte oss på post@memoforlag.no

Dine rettigheter

Dersom vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Du har også rett til å kreve innsyn i opplysningene vi behandler om deg, og du kan klage til Datatilsynet, dersom du mener dine rettigheter ikke blir ivaretatt. Mer informasjon om dine rettigheter finner du hos Datatilsynet. Ved vesentlige endringer i retningslinjene våre, vil du bli informert om dette i de produktene/tjenestene som berøres.