Montessori

Montessori

Ordinær pris 149,00 kr 149,00 kr

Informasjonsheftet «MONTESSORI» presenterer seks grunnleggende prinsipper i montessoripedagogikken: det forberedte miljøet, frihet og ansvar, individualisering og samarbeid, arbeid og arbeidssykluser, konkretisering og motorikk, og sist, men ikke minst: helheten og fredstanken. Det redegjøres for hvordan disse grunnleggende prinsippene fungerer i praksis i montessoribarnehagene og montessoriskolene i Norge i dag.

Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i at barn vil lære, og at de må få gjøre det i sitt eget tempo. I et nøye forberedt miljø og ved hjelp av grundig utprøvde hjelpemidler, utformer læreren sitt arbeid etter barnas individuelle forutsetninger.

«MONTESSORI» henvender seg både til kommende og virksomme pedagoger, men også til foreldre som ønsker å vite mer om montessoripedagogikken.

ISBN: 9788299693592
Innbinding: Heftet


Du vil kanskje også like